¸

Pitanje: Cijeli život brinula sam za svoje kćerke i osigurala im školovanje, stan i sigurnu materijalnu budućnost. I svoju imovinu upisala sam na njihovo ime, naročito zbog ružnog razvoda. Sad sam vrlo bolesna i u mirovini sam, moje materijalne mogućnosti su puno lošije. Sada si ne mogu priuštiti puno toga i tražila sam svoju kćer koja ima mogućnosti da mi pomogne, ali ona ne želi. Koje su moje mogućnosti da tužim kćer za uzdržavanje? (D.M., Zagreb)

Odgovor: Prema odredbama Obiteljskog zakona punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. Ukoliko to punoljetno dijete dobrovoljno ne čini, roditelj može jedino tužbom za uzdržavanje pokrenuti sudski postupak, a sud tada presudom može obvezati dijete da uzdržavanju roditelja pridonose prema svojim mogućnostima i potrebama roditelja. Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje ukoliko roditelj nije ispunjavao svoju obvezu uzdržavanja prema djetetu kad je to zakonski bio dužan.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com