¸

Pitanje: Od 1. siječnja 2022. sam u mirovini s rješenjem na više od 7.000 kuna. Međutim, za travanj mi je obračunat, osim poreza i prireza, i doprinos za zdravstveno osiguranje. Je li takva uskrata pravilna i zakonita (Z.K. Zagreb)

Odgovor: Kao umirovljenik ste obveznik pla­ćanja poreza i prireza, ako Vam je mirovine viša od 4.000 kuna, koliko je sada osobni odbitak (uz mogućnost povišenja odbitka zbog uzdržava­nog člana obitelji ili njegovog invaliditeta, kao i invaliditeta umirovljenika). Odbitkom neopore­zivog dijela ili olakšica, utvrđuje se osnovica za oporezivi dio mirovine. Međutim, ako imate mirovinu višu od prosječne plaće za prvih osam mjeseci prethodne godine, što ove godine izno­si 7.086 kuna, obveznik ste i plaćanja dodatnog doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 3% od cijele svoje mirovine, što je Vaš slučaj. Da­kle, Vaše uskrate su zakonom opravdane, a vje­rojatno su i pravilno obračunate. Ističemo kako se Sindikat umirovljenika već godinama zalaže za ukidanje tog kriznog nameta još iz 2009. go­dine, odnosno barem za promjenu načina izra­čuna samo na dio mirovine koji prelazi propisani cenzus, ali Ministarstvo financija uporno odbija naše zahtjeve.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com