¸

Pitanje: Otac mi je umro u domu umirovljenika dok je vladala korona i mi ga nismo mogli posjećivati. Dom je prijavio njegovu smrt i dobili smo smrtni list. Očekivali smo i službeno pokretanje ostavinskog postupka, jer je otac imao nekretnine i novac na štednji. Do danas nije pokrenuta ostavina, a sud je rekao da nije primio podatke da bi mogao pokrenuti ostavinu i poslati ju javnom bilježniku. Ne razumijem što treba još kad je smrt oca uredno prijavljena i evidentirana u matici umrlih. (D.S., Zagreb)

Odgovor: Provođenje ostavinskih postupka u nadležnosti je općinskih sudova, a nadležni sud će pokrenuti postupak kada primi smrtovnicu, izvadak iz matice umrlih ili drugu odgovarajuću ispravu. Za raspravljanje ostavine nadležan je op­ćinski sud, odnosno javni bilježnik kao povjerenik suda. Pretpostavljam da nadležni općinski sud nije zaprimio ispravu na temelju koje može pokrenuti ostavinski postupak. Da bi sud mogao pokrenuti i voditi ostavinski postupak po službenoj dužnosti potrebni su mu podaci o ostavitelju, nasljednicima i nekretninama u vlasništvu ostavitelja, jer samo u slučaju nekretnina u ostavinskoj masi, postupak se vodi po službenoj dužnosti. Ukoliko umrli nema nekretnina u vlasništvu, ostavinski postupak se vodi samo ako to od suda traže osobe koje se pozivaju na prava iz nasljeđivanja.

Predlažem da kod nadležnog državnog ureda prema prijavi činjenice smrti sastavite smrtovnicu koju će ured proslijediti sudu koji će onda pokrenuti i provesti ostavinski postupak po službenoj dužnosti ili da sami podnesete sudu zahtjev za provođenje ostavinskog postupka uz navođenje svih potrebnih podataka o nasljednicima, uz smrtni list i dokaze o imovini pokojnog oca kao priloge zahtjevu.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com