¸

Pitanje: Korisnik sam invalidnine preko centra za socijalnu skrb. Da li se oni mogu uknjižiti na moju nekretninu zbog toga? (A.N., Osijek)

Odgovor: Centar za socijalnu skrb ne može se zbog tog vašeg prava na invalidninu zabilježiti na vašim nekretninama. Pravo upisa zabilježbe tražbine Centra za socijalnu skrb u ime Republike Hrvatske postoji samo u slučaju ostvarivanja zajamčene minimalne naknade i ostvarivanja stanovanja i smještaja u dom putem sustava socijalne skrbi. U slučaju ostvarivanja ostalih prava nema zabilježbe u zemljišnim knjigama.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com