¸

 

Pitanje: Molim vas da li sam dužan uzdrža­vati unuke? Njihovi roditelji ne brinu o njima, a ja i supruga nemamo baš visoke mirovine, ali im pomažemo kad i koliko možemo. Me­đutim, Centar za socijalnu skrb kaže da i mi imamo zakonsku obavezu prema unucima. (B.R., Rijeka)

Odgovor: Prema odredbama Obiteljskog zakona, ukoliko roditelj ne uzdržava maloljet­no dijete, dužni su ga uzdržavati djed i baka po tom roditelju. Ta obaveza utvrđuje se i u sudskom postupku u kojem će se u obzir uzeti sve okolnosti i financijske mogućnosti. Oba­veza bake i djeda na uzdržavanje unuka može biti u manjem iznosu nego bi to bila obaveza roditelja. Za odluku suda nije presudno zašto roditelji ne izvršavaju svoju obavezu već sud samo utvrđuje da roditelji to ne čine pa, uko­liko je tužbeni zahtjev u parničnom postupku postavljen prema djedu i/ili baki kao tuženoj strani, i bude osnovan, sud obaveže djedove i/ili bake na uzdržavanje unuka. Ukoliko sud udovolji zahtjevu i obaveže vas na uzdržava­nje unuka, a takvu odluku suda ne budete izvršavali, postoji mogućnost prisilne naplate na vašoj mirovini odnosno ovrhe.

Međutim, stajalište je Sindikata umirovljenika da se ta obveza djedova i baka treba maknu­ti iz Obiteljskog zakona jer nije uobičajena u zemljama Europske unije, niti je opravdana. Odgovornost uzdržavanja trebaju u slučaju da to ne čine roditelji preuzeti država, te se svojim sredstvima prinude naplatiti od dužnika.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com