¸

Pitanje: Kao umirovljenik već godinama ra­dim razne poslove na ugovor o djelu, između ostalog sam i predstavnik stanara. Uredno pri­mam svoje naknade i redovito mi se obraču­navaju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno. S obzirom da na ovaj način privređujem više od pet godina, imam li pravo na ponovni izračun mirovine? (M.K., Osijek)

Odgovor: Kao umirovljenik možete zasnova­ti radni odnos na određeno vrijeme i temeljem takvog ugovora o radu izvršit će se prijava te pripadajući obračuni i uplate Vaših doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Vaša prava i obaveze tada su regulirani temeljem Zakona o radu i na taj način ostvarujete dodatni staž osi­guranja. Za ponovni izračun mirovine potrebno je ostvariti jednu godinu staža osiguranja, raču­najući ga u punom radnom vremenu, što bi za rad na pola radnog vremena značilo rad od dvije godine na ugovor o radu na određeno vrijeme.

Za razliku od toga, posao koji se obavlja te­meljem ugovora o djelu nije radni odnos na gore navedeni način, već je temeljen na Zakonu o ob­veznim odnosima. No, i u tom slučaju imate pra­vo na ostvarivanje staža osiguranja, te kad Vam se temeljem uplaćenih mirovinskih doprinosa prikupi priznata godina dana radnog staža od dodatnog rada, imate pravo podnijeti zahtjev za ponovni izračun mirovine temeljem obavljanja poslova po ugovoru o djelu.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com