¸

Pitanje: Uz mirovinu iz Hrvatske, imam i mi­rovinu iz Slovenije. Prebivalište mi je u Hrvatskoj. Porezna uprava pozvala je korisnike inozemnih mirovina da dobrovoljno prijave inozemnu mi­rovinu kao prihod. Do sada to nisam prijavljivao, jer su mi prihodi mali. Da li se moram javiti i da li to moram prijavljivati? (A.S., Varaždin)

Odgovor: Sve osobe koje su rezidenti za porezne obaveze, dužni su prijaviti inozemna primanja. Ta obaveza postoji već duže vrijeme i Porezna uprava je već ranijih godina upućivala poziv da se inozemni prihodi, dakle inozemne mirovine prijave kod njih. Kako ste vi rezident, dakle obveznik prijave, ukoliko ste državljanin RH i u RH imate stalno prebivalište, uobičajeno boravište ili prijavljenu djelatnost, to je i Vaša obveza.

Porezna uprava uputila je novi poziv jer je uočeno da dio rezidenata još uvijek nije prijavio inozemne prihode koji mogu biti i mirovine, ali i neki drugi inozemni prihodi. Visina Vaših prihoda nije odlučujuća i Vaša obaveza godišnje prijave pri­hoda postoji bez obzira na to. U daljnjem postupku utvrditi će se da li ste obavezni platiti ili ne, a što zavisi od visine prihoda, od odredbi eventualnog međunarodnog ugovora RH i države u kojoj ste ostvarili mirovinu, već plaćenog poreza u državi inozemne mirovine, Vaših poreznih olakšica, itd.

Preporučamo Vam da iskoristite poziv za dobro­voljnu prijavu jer ćete tako izbjeći kaznu i kamate, kako je to navedeno i u pozivu Porezne uprave. Tek kada se donese godišnje porezno rješenje znat će se da li ste obavezni nešto platiti ili ne, obzirom na male prihode.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com