¸

Pitanje: Živjela sam sa suprugom 20 godina, zajedno smo sagradili kuću koja je upisana na njegovo ime. Suprug je bio invalid u kolicima i ja sam ga njegovala, vozila doktoru i u bolnice koje su udaljene od nas, ali obavljala i gotovo sve poslove za kuću i oko kuće. On nije mogao, a financijsko stanje je bilo loše, jer je on ostvario samo invalidninu, a ja sam ipak stekla mirovinu. Zajedničke djece nismo imali. Suprug je umro i sada će biti ostavina. Pored nas cijelo vrijeme živi njegova majka koja nam nikada nije htjela pomoći ni na jedan način, čak i kad je mogla ili čak niti za najobičnije jednostavne stvari, na primjer da suprugu donese kruh iz dućana dok bi ja bila na poslu. Svog je sina zanemarivala i sigurno nije„zaslužila“ da ga naslijedi. Kažu mi da ću ja sada biti zajedno nasljednica sa svekrvom. Zar ja nisam u prvom nasljednom redu i trebala bih isključiti svekrvu koja spada u drugi nasljedni red? (K.Z., Pula)

Odgovor: Sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju, točno je da prvi nasljedni red isključuje drugi. Međutim, navedeni Zakon određuje i to da bračni drug u slučaju nepostojanja potomaka iza umrlog, prelazi u drugi nasljedni red s roditeljima umrlog ili umrle. Dakle, kada postoje potomci tada je bračni drug u prvom nasljednom redu s njima, a kada ne postoje tada on ide u drugi nasljedni red s roditeljima. Dakle, Vaša svekrva je s Vama zakonski nasljednik iza Vašeg pokojnog supruga i imovina će Vam pripasti u jednakim dijelovima. Predlažemo da s osnove bračne stečevine zatražite priznavanja Vašeg dijela ostavine, ali će u ostalom dijelu koje nije bračna stečevina, svekrva i dalje biti nasljednik zajedno s Vama.

K tome, Vi imate pravo potraživati povrat dijela troškova pogreba, a nasljednici odgovaraju za dugove ostavitelja sukladno udjelu u nasljedstvu. Svekrva se, kao i svaki nasljednik, može odreći nasljedstva pa u tom slučaju ne bi sudjelovala u nasljeđivanju ni imovine niti eventualnih dugova. Ukoliko smatrate da je svekrva nedostojna da naslijedi išta iza svoga sina, istaknite to na ostavinskoj raspravi i navedite argumente, a javni bilježnik koji vodi postupak će o tome odlučiti.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com