¸

Pitanje: Namjeravam napisati vlastoručnu oporuku, ali zbog različitih okolnosti ne bih ju nikome pokazivala i ne želim da se zna njezin sadržaj. Već sam proučila i saznala sve o pisanju takve oporuke. Moji poznanici me uvjeravaju da moram oporuku pohraniti i ovjeriti da bi vrijedila. Da li je to točno i kako da to napravim? (K.K., Karlovac)

Odgovor: Za valjanost vlastoručne oporuke nije potrebna nikakva ovjera, niti je potrebno pohraniti oporuku ili povjeriti ju nekome na čuvanje. Međutim, kako bi Vaš nasljednik znao da oporuka postoji i kako bi ju mogao koristiti i pozvati se na nju, te kako bi se zaštitio od mogućih prigovora i komplikacija, bilo bi dobro da zna da oporuka postoji i gdje se nalazi. Jednostavan način koji bi pomogao i zadovoljio i Vaše želje jest evidentiranje oporuke u upisnik oporuka koji vodi Hrvatska javnobilježnička komora (HJK). Taj upisnik samo evidentira postojanje neke oporuke, ali se one ne pohranjuju i njihov sadržaj nije poznat, no kada dođe do ostavinskog postupka postoji službeni podatak o postojanju oporuke. Naravno, da niti taj postupak kod HJK nije obavezan te je vlastoručna oporuka valjana i bez toga, kako je naprijed već rečeno, ali je važno da bude dostupna i da ne bude slučajno ili namjerno uništena.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com