¸

Pitanje: Živim u stanu u zgradi u kojoj je još 10 stanova. Imali smo problem sa curenjem vode, a predstavnik stanara je tvrdio da curi od mene. Kada su pronašli kvar, utvrdilo se da curi iz cijevi u zajedničkoj prostoriji. Kvar su popravili, ali meni nitko nije ništa rekao, čak mi se nisu niti ispričali. Meni nisu popravili ništa i imam veliku vlagu u zidovima jer je dugo curilo. Trebala bih i isušivanje, ali nemam novca za to. Da li mi moraju popraviti stan ili moram sama to platiti, kome da se obratim? (A.M., Zadar)

Odgovor: Prema vašim navodima radi se o problemima održavanja zgrade te šteti u vezi s tim, a što treba biti rješavano među-vlasničkim odnosima. Pitanje popravaka zajedničkih dijelova zgrade i popravaka šteta u zgradi koja ima više suvlasnika trebalo bi biti regulirano međuvlasničkim ugovorom kojim bi trebalo biti određeno kako se sanira šteta nekog suvlasnika koji ju je pretrpio zbog kvara na zajedničkim dijelovima zgrade. Ukoliko smatrate da vam je kvar zajedničke instalacije prouzročio vlagu u stanu, odnosno štetu, morate se sa svojim zahtjevom obratiti predstavniku stanara i upravitelju, i to obavezno pisanim putem. U svom zahtjevu trebate tražiti popravak štete koji uključuje i isušivanje vlage koja je vezana za kvar.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com