¸

Pitanje: Nakon ženidbe, odselio sam se od oca u podstanarski stan. Uskoro me ostavila i su­pruga, jer sam se kockao, a nisam bio ni zaposlen. Piće i kocka su i dalje bili moja utjeha. Zbog svađe s ocem, nisam ga posjećivao. Nakon pet godi­na, on je umro, te sam ubrzo utvrdio da me otac isključio iz nasljedstva, pa i iz njegovog nužnog dijela, navodeći u oporuci da me isključuje zbog svakodnevnog pijanstva, droge i kocke, te nepo­štenog života. Točno je da sam skrenuo s pravog puta, ali još uvijek sam živio u nadi da ću moći na­slijediti zakonski nužni dio. Je li moguće nekoga isključiti oz nužnog dijela? (P.N., Zagreb)

Odgovor: Vaš otac je postupio u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju, jer ima pravo da Vas isključi iz nasljedstva, pa i nužnog dijela, ako se budući nasljednik iz prvog nasljednog reda okre­nuo nepoštenom životu, neradu, pijanstvu itd., ili ako je nasljednik namjerno počinio neko kazne­no djelo prema ostavitelju ili njegovom bračnom drugu, djetetu ili roditelju; ako je počinio neko kazneno djelo prema Republici Hrvatske ili vrijed­nosti zaštićenih međunarodnim pravom. Iz svega toga proizlazi da Vi nemate osnova za podnoše­nje zahtjeva za dodjelu nužnog dijela na ostavin­skoj raspravi ili poslije ostavinske rasprave.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com