¸

Pitanje: Starija sam i teško pokretna osoba. Kakvu punomoć moram dati da bi netko za mene mogao prodavati nekretninu i zaključiti ugovor? (M. Z., Zagreb)

Odgovor: Kako bi netko u Vaše ime i za Vaš račun obavljao valjane poslove glede prodaje nekretnina i postupak zaključivanja odgovarajućeg ugovora, preporučamo da sačinite punomoć koju će ovjeriti javni bilježnik. Moguće je da sačinite generalnu punomoć u kojoj ovlašćujete konkretnu osobu da u Vaše ime i za Vaš račun vodi određene poslove, dakle postupak prodaje nekretnine (oglašava i pokazuje nekretninu, pregovara s kupcima...). Poželjno je opisati nekretninu i radnje na koje je ovlašten opunomoćenik, dakle da punomoć bude što detaljnija. Glede zaključivanja odnosno potpisivanja ugovora o kupoprodaji, generalna punomoć ne bi bila dovoljna i svakako je potrebna specijalna punomoć u kojoj se navodi konkretan pravni posao sa svim bitnim sastojcima. Time ćete ovlastiti opunomoćenika da sklopi ugo­vor s točno određenom osobom, određenom cijenom i ostalim elementima. Moguće je sve to napraviti u jednoj punomoći ukoliko imate sve podatke. Ne smijete zaboraviti navesti rok do kojeg punomoć vrijedi.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com