¸

 

Pitanje: Suvlasnik sam kuće zajedno s kćer­kom koja živi u inozemstvu, i tako smo upisa­ni u gruntovnici. Nitko ne živi u toj kući, ona nije podijeljena među nama, ali ja snosim sve troškove i režije. S kćerkom se ne mogu nikako dogovoriti u vezi s kućom, ona rijetko dolazi u Hrvatsku i nije uopće zainteresirana za to, slabo komuniciramo. Meni je to veliki teret jer sam u visokim godinama, a i financijski mi je sve teže. Htio bih da se to proda, ali ne mogu dobiti kćerkin pristanak. Što mogu učiniti? (I.Z., Slavonski Brod)

Odgovor: Kod suvlasništva nekretnine suvlasnici bi trebali nastojati postići dogovor oko upravljanja i raspolaganja nekretninom sukladno ovlastima koja ima pripadaju, a raz­mjerno visini suvlasničkih dijelova. Budući da Vi navodite kako takvog dogovora nema, a željeli biste prodati kuću, mislim da trebate pokrenuti diobu suvlasništva civilnom diobom odnosno prodajom i podjelom novaca od prodaje kuće. Taj postupak vodi se na sudu, a prije pokreta­nja sudskog postupka potrebno je utvrditi da se suvlasnici ne mogu dogovoriti i da fizička dioba na dva odgovarajuća dijela nije moguća, te s tim dokazima zatražiti da sud proda kuću, odnosno tako podijeli suvlasništvo.

Naravno da bi vaša dioba suvlasništva spo­razumnom prodajom i podjelom novca od pro­daje, sukladno vašim suvlasničkim udjelima, bila za vas oboje najisplativija. Naime u sud­skom postupku imati ćete priličnih troškova i zasigurno nećete dobiti cijenu koju bi dobili uobičajenom prodajom, dakle znatno manje novca, a i sam postupak traje. Ali ako dogovora nema i ne može biti, ovo na kraju ostaje jedini način prodaje nekretnine u suvlasništvu.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com