¸

Pitanje: Imam 36 godina staža u Hrvatskoj i 20 mjeseci staža u Italiji. Kako mi se može priznati staž u Italiji za mirovinu zajedno sa stažem u hrvatskoj? (A.B., Krk)

Odgovor: Tzv. "pribrojavanje" radnog staža ostvarenog izvan RH može se ostvariti nakon evidencije tog inozemnog staža kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. To znači da će HZMO na Vaš zahtjev, a sukladno zakonu i ugovorima sklopljenim s drugim državama, na temelju njihovih podataka (postoji propisani obrazac koji će popuniti inozemno mirovinsko društvo tj. osiguravatelj) utvrditi Vaš inozemni staž i pribrojiti ga stažu ostvarenom u RH. No, tako zbrojeni staž osiguranja koristit će Vam samo za utvrđivanje dužine staža potrebnog za ostvarivanje prava na mirovinu. U ostalom dijelu, to jest u dijelu izračuna visine mirovine, u obzir se uzima samo staž osiguranja ostvaren u RH. Dakle, pokrenite postupak kod HZMO-a kako bi imali evidentiran ukupni staž i podnesite zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu. Temeljem tako ukupno utvrđenog staža osiguranja utvrdit ćete ostvarivanje uvjeta za određenu vrstu mirovine. Talijanski dio mirovine, utvrđen prema talijanskim zakonima, stizat će Vam direktno na Vaš račun.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com