¸

Pitanje: Kao umirovljenik zaposlio sam se na četiri sata na rok od 6 mjeseci. Doprinosi i sva ostala davanja mi se uredno plaćaju i uredno primam plaću. Koliko dugo moram raditi da bi mogao za­tražiti ponovni izračun mirovine? (A.K., Daruvar)

Odgovor: Trebate raditi najmanje dvije godine, kako bi mogli zatražiti ponovni izračun mirovine. S obzirom da radite četiri sata odnosno pola radnog vremena, trebate raditi dvije godine kako bi ostvarili jednu godinu staža osiguranja. Tek s ostvarenom novom jednom godinom staža osiguranja imate pravo podnijeti novi zahtjev za ponovni izračun mirovine, i to ako ne nastavljate s radom, već imate barem jedan dan prekida radnog odnosa.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com