¸

Pitanje: Uskoro se spremam u mirovinu, a prema Kolektivnom ugovoru otpremnina nam je 8.000 tisuća kuna bez obzira na godine staža. Negdje sam pročitala da poslodavac ne smije isplatiti manje od jedne trećine prosječne plaće zadnja tri mjeseca za svaku godinu provedenu u firmi. Da li ja imam pravo žalbe u slučaju da dobijem samo 8.000 tisuća kuna i tražiti što mi ,,zakonski,, pripada, bez obzira na Kolektivni ugovor. (M.Č., Buje)

Odgovor: Otpremnina koju spominjete je u smislu čl. 126. Zakona o radu, a čiji je smisao u ublažavanju posljedica otkaza za radnika. Dakle, u slučaju da poslodavac otkazuje ugovor o radu radniku nakon dvije godine neprekidnog rada, ne smije odrediti otpremninu u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Ni Zakon o radu, niti drugi propisi ne propisuju pravo radnika na otpremninu koja radniku pripada jer radnik odlazi u mirovinu. Takvo pravo se naravno može ugovoriti ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, no ne postoji obaveza. Prema podacima koje ste naveli u upitu, po zakonu Vam ne pripada otpremnina, ali Vi na nju imate pravo ako je određena Kolektivnim ugovorom. Zato predlažemo da prihvatite otpremninu koja Vam je tako određena.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com