¸

Pitanje: Od prošle godine primam mirovinu u RH i to u vrlo niskom iznosu. U HZMO sam pre­dao zaštićeni račun od FINE (vodim sudski spor), ali ovrha se odbija i od tako male mirovine mi se oduzima ovrha. U Hrvatskoj ne posjedujem ni­kakve nekretnine, niti tu zapravo živim, jer smje­stio sam se kod prijateljice u Bosni i Hercegovini i 99% vremena sam tamo. Točno je da imam hrvatsko prebivalište, ali i to mogu promijeniti, ako neću plaćati ovrhu. Inače, u Bosni i Hercego­vini imam otvoren devizni račun. Zatvorio bih u FINI zaštićeni račun i zatvorio redovan račun, te bih u HZMO podnio zahtjev da mi se mirovina iz RH ubuduće uplaćuje na devizni račun u Bosni i Hercegovini. Oslobađa li se moja mirovina ovrhe uplatom na devizni račun u Bosni i Hercegovini? (D.S., Zagreb)

Odgovor: Za daljnje moguće aktivnosti u pogledu ovrhe prvo je važno utvrditi na čemu je ovrha određena temeljem rješenja o ovrsi, odno­sno koje je sredstvo ovrhe. Radi li se o rješenju na svu Vašu imovinu ili rješenju koje se odnosi samo na određeni račun. Ukoliko je ovrha odre­đena na ukupnoj Vašoj imovini, onaj koji vodi ovrhu imat će pravo teretiti svaku vašu imovinu i pokretati potrebne postupke u roku od 10 godi­na od pravomoćnosti ovršne isprave, sve dok se cjelokupno dugovanje ne razriješi. To može biti i više povezanih ovršnih postupaka zbog istog dugovanja. Takvu sudsku ovršnu ispravu ovrho- voditelj može, nakon potvrde nadležnih tijela BiH, provoditi i na Vašoj imovini u BiH, dakle i na Vašem novootvorenom deviznom računu.

Ukoliko je ovrha određena samo na nekom računu, primjerice onom na koji sada primate mirovinu, ovrha se ne može provoditi na dru­goj imovini, odnosno na drugim računima, već samo na onom za koji je određena. Također, za promjenu načina isplate mirovine potrebno je podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovin­sko osiguranje i dostaviti novi broj računa po­tvrđen od nove banke, ali HZMO neće odobriti promjenu načina isplate dok god imate zaštiće­ni račun.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com