¸

Pitanje: Željela bih sačiniti oporuku. Nemam zakonskih nasljednika. Ne želim imati troškove jer nemam financijskih sredstava niti mi odgovara angažirati odvjetnika i sl. Čula sam da mogu i sama napraviti oporuku. Kakvu oporuku trebam sačiniti da bi bila valjana? (C.S., Poreč)

Odgovor: Svaka osoba sposobna za rasuđivanje i starija od 16 godina može sačiniti vlastoručnu oporuku u kojoj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti. Vlastoručna oporuka je pisani doku­ment koji ste sami sastavili, napisali i potpisali.

Dakle, možete sami vašim rukopisom napisati i potpisati svoju vlastoručnu oporuku. Za njezinu valjanost nije potrebno ništa više. Vodite računa da je oporuka kao izraz vaše slobodne volje, vjerodo­stojna, čitljiva, jasna, s točno i pravilno označenom imovinom i nasljednicima. Korisno je navesti mjesto i datum pisanja. Ukoliko oporuka ima više listova dovoljan je potpis na zadnjoj strani, ali je korisno označiti brojkom stranice i potpisati svaku stranu.

Oporukom možete raspolagati cijelom svojom imovinom ili samo njezinim dijelom. Kako bi se vlastoručna oporuka mogla provesti, važno je dati do znanja da ona postoji a u praksi to obično znači da za nju zna oporučni nasljednik. Možete odrediti i izvršitelja oporuke.

Oporuku možete, ali i ne morate, upisati u Hrvatski upisnik oporuka pri Javnobilježničkoj komori.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com