¸

Pitanje: Brinem se za baku koja je teško pokretna pa joj pomažem i oko predaje zahtjeva za dio obiteljske mirovine nakon pokojnog djeda jer ima pravo na to, a i njena mirovina je mala. Kako da najjednostavnije nabavi i preda taj zahtjev i gdje, jer baka sama to neće moći, a izdavanje i ovjera punomoći su nam trošak i komplikacija. (B.B., Osijek)

Odgovor: Vaša baka ne mora osobno predati zahtjev u nadležni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Važno je samo da ona potpiše pisanu tiskanicu zahtjeva, a predati ga možete i Vi. Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine može se podnijeti i predati u svim područnim službama/uredima HZMO-a, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske i Mirovinskim informativnim centrima. Zahtjev se može podnijeti i online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani, ukoliko ste baku uključili u sustav. Tiskanica zahtjeva može se preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a ili kupiti u Narodnim novinama, a dostupna je i u područnim službama/uredima HZMO-a.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com