¸

Pitanje: Kupila bih stan od susjeda, koji je pod ovrhom, ali susjed nije u mogućnosti da isplati dug, koji je i razlogom ovrhe. Ovršni postupak je u tijeku. Mene zanima da li ima zastare na ovrhu nekretnina? (P.A. Zadar)

Odgovor: Iz Vašeg pitanja je za pretpostaviti kako je vjerojatno izvršena zabilježba u zemljiš­nim knjigama na stan, koji želite kupiti, te se provodi postupak na nekretnini. Takav postupak u konačnici može dovesti do prodaje stana. Sva­kako morate izvršiti uvid u zemljišne knjige, ali morate znati z. k. ul., katastarsku česticu i znati katastarsku općinu. Taj izvod možete dobiti elek­tronskim putem ili osobno u zemljišnom uredu. Na taj način možete utvrditi sve činjenice o sporu oko stana. Kad je jednom pokretnut ovršni postu­pak, nema roka u kojem se on mora dovršiti, kako ne bi nastupila zastara. Vi se možete dogovoriti sa vlasnikom stana i podnositeljem zahtjeva za ovrhu, oko isplate njegovog duga, na način da se dug odbije od kupoprodajne cijene, te se isplati, a nekretnine prelaze na Vas kao kupca, na teme­lju kupoprodajnog ugovora.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com