¸

Pitanje: Imam dobru mirovinu pa me moj unuk moli da mu pomognem i da mu budem sudužnik za kredit. Kaže da neću imati nikakvih problema jer su to formalnosti koje banka traži da može dobiti veći kredit, ali da će on sve platiti i da neću imati problema. Što znači sudužništvo? (Ž.R., Zagreb)

Odgovor: U pogledu ugovora o kreditima svaka banka ima svoja pravila, ali svi nužno tra­že odgovarajuću kreditnu sposobnost za od­govarajući kredit. Sudužnik pomaže korisniku kako bi pojačao njegovu kreditnu sposobnost (a jamac ne!). Korisnik kredita, Vaš unuk, zajedno s Vama kao sudužnikom, odgovara banci za redovitu otplatu kredita. U slučaju neredovite otplate kredita banka može plaćanje zatražiti od Vas i početi se naplaćivati od Vaše mirovine. Vi onda odgovarate banci za sve dospjele obaveze. Uobičajena praksa banaka je da se krediti sa sudužnicima solemniziraju kod javnog bilježnika. Javni bilježnik Vam je dužan pojasniti sve vezano za kredit i Vaše obaveze, a preporučamo Vam da mu postavite sva pitanja koja Vas zanimaju. Imajte na umu da se u slučajevima neredovitog plaćanja kredita banka uglavnom može odmah naplaćivati od Vas vrlo brzo, jer su takvi ugovori uobičajeni. Također je važno znati da to što ste npr. otplaćivali nečiji ugovor o stambenom kre­ditu Vama ne daje neko pravo na njegov stan koji je tim kreditom kupio. U takvom slučaju Vi svoje pravo povrata novca od korisnika kredita morate ostvarivati posebno putem suda.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com