¸

Pitanje: Moja majka se udavala dva puta. U prvom braku je imala jednog sina, koji je moj polubrat. U navedenom braku je kupila s mu­žem stan, svatko u jednoj polovini dijela. Ku­poprodajni ugovor je potpisan od prodavatelja, ali nije ovjeren od strane javnog bilježnika. Nakon razvoda braka s prvim mužem, majka je ostala u kupljenom stanu Mama se ponovo udala i ja sam rođen u novom braku. Prošlo je 25 godina od kada je kupljen stan, no kupo­prodajni ugovor nije još uvijek ovjeren. Molim Vas da mi odgovorite, da li moja mama može danas dobiti ovjeru na ugovor, jer je prodavatelj još živ i da li moj brat ima pravo na dio stana poslije mamine smrti ? (Ž. M., Zagreb)

Odgovor: Sklapanjem i potpisom kupo­prodajnog ugovora, Vaša majka nije automat­ski postala suvlasnica stana. Ukoliko prodavatelj i sada hoće ovjeriti ugovor, neka majka to učini što hitnije, kao njezin bivši muž, kao ku­pac za pola dijela. Nakon ovjere ugovora treba odmah ići s prijedlogom za upis u gruntovni­cu, te upisati stan na Vašu majku i njezinog prvog supruga. Pitanje diobe poslije mamine smrti, je drugo pitanje. Vaš polubrat ima ista prava kao i Vi. Naime, prema Zakonu o naslje­đivanju, svatko bi dobio 1/6 dijela (jer jedna šestina će pripasti i njezinom novom suprugu, a Vašem ocu). Vaš polubrat će vjerojatno po­slije smrti svoga oca naslijediti i njegovu po­lovicu stana.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com