¸

Pitanje: Majka mi je smještena u domu za starije i nemoćne i najveći problem je njezina demencija. Opća praksa u domu funkcionira povremenim dolascima, ali to je sve. Liječnik ju povremeno obilazi, a ja mislim da bi trebao češće jer smatram da su joj potrebni neki specijalistički pregledi koje joj ne propisuju. Samo mi je rečeno da bi trebalo kod nadležnog centra za socijalnu skrb pokrenuti postupak procjene njezine po­slovne sposobnosti u svrhu zaštite njezinih prava i interesa. Ljubazno Vas molim bilo kakvu uputu - kome da se obratim, što centar za socijalnu skrb tu može napraviti? Ima li pravo na specijalističke preglede s obzirom da se radi o uznapredovaloj demenciji. (L. L., Dubrovnik)

Odgovor: Vaša je majka korisnik u sustavu zdravstvene skrbi po osnovi zdravstvenog osi­guranja i ima pravo na sve zdravstvene preglede, lijekove i ostalo sukladno propisima o zdravstve­nom osiguranju. Nevažno je gdje boravi, da li je u svom domu ili kao sada u domu umirovljenika. Početak te zdravstvene skrbi je svakako s njezi­nim izabranim obiteljskim liječnikom koji treba ocijeniti potrebe za svim pregledima i terapija­ma te izdati uputnice koje treba. Kod osoba koje ne mogu na odgovarajući način brinuti same o svojim potrebama i interesima, pa niti onim zdravstvene prirode, kao npr. dementne osobe, javlja se pitanje postavljanja skrbnika. Skrbništvo je institut socijalne skrbi i cijeli postupak vezan za to počinje od nadležnog centra za socijalnu skrb. U odgovarajućoj zakonskoj proceduri osobi se oduzima poslovna sposobnost i imenuje skrbnik koji brine o ostvarenju prava i potreba koje sama osoba-štićenik ne može, a potrebni su joj, pa Vam preporučam da se obratite nadležnom centru. Taj postupak nije vezan za ostvarivanje prava s osnova zdravstvenog osiguranja, jer ta prava iz zdravstvenog osiguranja imaju osobe bez obzira na to da li su lišene poslovne sposobnosti ili ne. Dakle, zdravstvenu skrb majka može ostva­rivati bez nekih zapreka, ali joj je naravno za to potrebna pomoć u smislu kontakta s izabranim liječnikom i sl.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com