VELIKA GORICA: Duhovna i zdravstvena obnova

     Pedesetak članova Podružnice SUH-a Velika Gorica je 19. svibnja 2022. otišlo na tradicionalno jednodnevno hodoča­šće u Mariju Bistricu, a nakon obilaska Križnog puta i sudje­lovanja na misi, nastavili su prema Stubičkim Toplicama.

     Tamo su se počastili ručkom i zdravstveno obnovili pliva­njem. Bilo je vidljivo kako su ove godine svi sudionici bili dobrog raspoloženja i konačno rasterećeni od straha od pandemije.

Stjepan Milobara

Nazovite nas - SUH Zagrebačka županija: 01/2792-129
Pišite nam: suh.vrbovec@gmail.com