¸

     HZZO je na liste pomagala stavio inzulinske pumpe, koje je do sada nabavljao isključivo putem javne nabave, te druge uređaje za isporuku inzulina, na koje će osigurane osobe moći ostvarivati pravo u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom i prema kriterijima koji su stručno definirani. Cilj je osiguranje još veće dostupnosti ovih pomagala oboljelima kod kojih će njihova primjena doprinijeti prevenciji dugoročnih, kroničnih komplikacija šećerne bolesti.

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – www.hzzo.hr