¸

VLADINE MJERE PROTIV GLADI I SMRZAVANJA

     Ovogodišnje ljeto je većina umirov- ljenika i starijih osoba provela u strahu i s osjećajem nesigurnosti.

     Naime, pred 75 posto hrvatskih umi- rovljenika je bilo očekivano razdoblje gladi i smrzavanja, jer je upravo toliki udjel mirovina ispod hrvatske linije siromaštva. K tome, udjel prosječne mirovine u lipnju od 2.707 kuna u od- nosu na prosječnu neto plaću od 7.711 kuna je iznosio 35,1 posto, što znači da realna i relativna vrijednost mirovina tone iz mjeseca u mjesec, a mirovine su potonule na dno europske ljestvice. Od vidljive koristi nije bilo ni najnovije usklađivanje mirovina za 6,18 posto, jer je to višestruko manje od stvarne in- flacije i rasta cijena proizvoda i usluga koje koriste umirovljenici.

     Zbog navedenog očajnog i ponižava- jućeg položaja umirovljenika u Hrvatskoj, te visoke stope smrtnosti umirovljenika zbog pandemije i teških socijalno-eko- nomskih uvjeta života, Sindikat i Matica umirovljenika 26. kolovoza 2022. su pod- nijeli Vladi RH zahtjeve za poduzimanje hitnih mjera za zaustavljanje siromaštva umirovljenika i sve većeg pada realne vrijednosti mirovina, pogoršanog usli- jed nezaustavljivog porasta inflacije te cijena hrane i energenata.

Zahtjevi umirovljenika djelomično prihvaćeni

     Prvo, umirovljeničke udruge zatražile su da se svima koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon 1.1.1999. godine mirovine trajno povećaju za deset posto, jer su za toliko zakinu- ti tadašnjom mirovinskom reformom i utvrđivanjem prve aktualne vrijednosti mirovina (AVM). Prethodno su kritizirale prijedlog o povećanju 780.000 najnižih mirovina za 1,5 posto u dva navrata s razmakom od dvije godine, tražeći da se odmah povećaju za tri posto. Taj je prijedlog prihvaćen, ali ne i povećavanje svih mirovina za 10 posto.

     Sindikat i Matica su zatim nebrojeno puta pozvale na hitnu promjenu modela usklađivanja mirovina s postojećih dva puta godišnje na barem tri puta godišnje, i to na način da se mirovine usklađuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa rasta cijena ili plaća. No, i dodatno su zatražili i socijalnu intervenciju na način da se mirovine do 2.000 kuna indeksiraju za 120 posto, a od 2.000 do 4.000 za 110 posto.Također su zatražili da se umirovljenike s mirovinama do 1.300 kuna – koliko iznosi zajamčena socijalna naknada za starije samce, uključi u pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna, a one s mirovinama do 4.000 kuna na vaučer do 200 kuna. Nažalost, niti taj prijedlog nije uzet u razmatranje.

Pregovori u Banskim dvorima - korisni

     Završno, zatraženo je da se kao an- tiinflacijska mjera do kraja godine isplati još jedno jednokratno novčano primanje svim umirovljenicima i to u povišenim razredima sukladno najnovijem postotku usklađivanja. Taj je prijedlog usvojen, čak s blago povišenim cenzusima u odnosu na predložene.

     Očekujući brzo i socijalno osjetljivo reagiranje hrvatske Vlade, predsjednice dvije najveće umirovljeničke udruge su sa zadovoljstvom prihvatile sudjelova- nje na dvoipolsatnim pregovorima u Banskim dvorima, održanima 6. rujna, zajedno s čelnicima triju glavnih sindi- kalnih središnjica i dviju poslodavačkih udruga. Dijalog je bio vrlo kvalitetan i konkretan, s mnoštvo prijedloga i primjedbi, na koje su se uz premijera Andreja Plenkovića, očitovali i ministri Dragan Primorac, Marin Piletić, Davor Filipović, Oleg Butković i Marija Vučković. Vlada je u novom paketu mjera, a što posebno zanima starije osobe, snizila i ograničila cijenu devet prehrambe- nih proizvoda, podigla iznos vaučera za energente, povećala mirovinski cenzus za antiinflacijski dodatak, najavila po- većanje najnižih mirovina, te zajamčila fiksnu cijenu struje i toplinske energije te plinskih boca za kućanstva sve do kraja ožujka. Nakon toga će se uvoditi nove zaštitne mjere. Cijena plina još ostaje u raspravi, jer ovisi o dogovorima na razini Europske unije.

     Čelnica Sindikata umirovljenika Hrvat- ske posebno je zatražila hitno ukidanje kriznih mjera koje je još 2010. godine uvela bivša premijerka Jadranka Kosor, i to na prvom mjestu ukidanje propisa kojim se umirovljenima po posebnim propisima, a koji usklađivanjem dosegnu 3.500 kuna, odmah režu mirovine za deset posto. Također, zatražila je da se ukine i druga Jadrankina mjera kojom je uvela dodatni zdravstveni doprinos na mirovine od jedan i tri posto, jer će se time ukinuti obveza države da plaća u zdravstvenu riznicu po jedan posto na iznose svih mirovina nižih od prosječne plaće u prethodnoj godini, a onima s mirovinama višima od tog iznosa uki- nuti obveza plaćanja doprinosa od tri posto na ukupni iznos mirovine, što je besmisleno i štetno.

Ograničavanje i smanjivanje cijena

     Vlada RH je konačno 8. rujna pred- stavila sveobuhvatan paket mjera za građane, javne ustanove i gospodarstvo težak oko 21 milijardu kuna. Mjere su predstavljene u 20 točaka, a najvažnije su one koje se tiču građana, naročito onih socijalno ugroženih. Mjerama su prethodili dogovori s brojnim dionicima, pa tako i s proizvođačima i trgovačkim centrima s kojima je postignut dogovor o ograničavanju cijena devet osnovnih prehrambenih artikala. Cijene suncokre- tovog ulja ograničene su na 15,99 kuna, mlijeka na 7,39, glatkog brašna na 5,99, oštrog brašna na 6,29, bijelog šećera na 7,99, cijelog pileta na 24,99, svinjskog vrata s kosti na 24,99, svinjske lopatice bez kosti na 24,99 i svinjskog mljevenog mesa na 32,99 kuna.

     Sada već popularna, po treći put uvedena mjera jednokratnog dodatka umirovljenicima s mirovinama do 4.360 kuna, a takvih je oko 690.000, zasigurno je koristan potez koji će pomoći u pla- ćanju zaostalih režija. Zadržani su platni razredi, pa tako umirovljenici s mirovi- nama do 1.850 kuna mogu računati na 1.200 kuna dodatka, oni s mirovinama do 2.350 kuna dobit će 900 kuna, oni s 3.350 kuna dobit će 600 kuna, a 400 kuna će dobiti umirovljenici čije mirovine dosežu najviše 4.360 kuna.

Ministar ne razlikuje socijalu i solidarnost

     Uz to, od 1. siječnja će za tri posto porasti najniže mirovine, pa će tako prosječna najniža mirovina, koja je do jučer iznosila 1.836 kuna, od 1. siječnja 2023. godine iznositi čak 2.008 kuna, što je ipak bitan pomak. Istina, mini- star Piletić je vjerojatno skloniji da se mirovine isplaćuju samo na osnovu uplaćenih doprinosa, jer je na prego- vorima u Banskim dvorima ustvrdio da „prekomjerno“ pogodovanje umirov- ljenicima s najnižim mirovinama vodi ka pretvaranju mirovina u socijalu, na što su mu predstavnici umirovljenika odgovorili kako je prvi javni mirovinski stup ne samo stup međugeneracijske, već i unutargeneracijske solidarnosti. Time je zapravo Piletić podržao kroničnu tezu Silvana Hrelje koji već godinama u javnosti zagovara neoli- beralni pristup mirovinskom sustavu, protiveći se socijalnim mjerama bez snimanja detaljne socijalne slike, uz tvrdnju da „ovako dajemo i nekome tko ima apartmane, iznajmljuje stan u Zagrebu ili recimo supružnicima koji zajedno imaju vrlo solidna primanja“. Isti je pristup Hrelja zagovarao i prigodom izrade novog modela obiteljske mirovi- ne, što mu nije prošlo zbog protivljenja Sindikata umirovljenika Hrvatske. Novi ministar mirovina i socijale morat će malo više naučiti o temeljima javnih mirovinskih sustava u Europskoj uniji, jer će inače i dalje izlijetati sa socijalno neosjetljivim tezama.

     Iako nije prihvaćen prijedlog da se uvede pravo na vaučere za energente i za umirovljenike s mirovinama do 1.300 kuna, ipak je oko 15.000 starijih osoba uključeno i u tu mjeru, koju će ukupno koristiti oko 70.000, a povećan je i iznos tih vaučera. Tako će najugroženiji građani dobiti 500 kuna za plaćanje troškova plina i struje. Korisnicima zajamčene minimalne naknade bit će omoguće- no besplatno stanovanje, komunalna naknada i troškovi vodoopskrbe.

 Mora se štedjeti struja

     Vlada je u mjere uključila i proširenje Projekta Zaželi, kojim se zapošljavaju žene, mahom zrelije dobi u ruralnim krajevima, a koje skrbe o starijim i ne- moćnom osobama, te će biti dodatno financiran s još 245 milijuna kuna. Time će se financirati sve udruge koje su se prijavile na ovogodišnji natječaj, a očekuje se zaposlenje još 2.500 žena, a posljedič- no i bolja skrb za 30.000 starijih osoba. Svakako valja pozdraviti ovu mjeru, ali i uvesti kvalitetniji nadzor nad njenom primjenom.

     Kad je pak riječ o mjerama u vezi potrošnje električne energije, stimulirat će se štednja, te će kućanstva koja potroše manje od 2.500 megawatt sati struje mjesečno, taj utrošak plaćati po tarifi od 58 eura po mWh, dok bi oni koji potroše više plaćali po tarifi od 88 eura po mWh. Za javne ustanove poput domova za starije osobe, bolnica ili centara za socijalnu skrb, pa čak i vodovoda, kako ne bi porasla cijena vode, uveden je poseban platni razred s tarifom od 62 eura po mWh. Što se tiče grijanja na plin, premijer je poručio kako će nastojati da cijene plina ostanu iste, odnosno 0,38 kuna po kilowatt satu. Pritom je naglasio kako će se ograničiti i cijena plina u bocama smanjivanjem marži. No, točnu cijenu nije otkrio, jer to doista ovisi o dogovorima koji će se postići na razini EU, te političkim okolnostima glede rata u Ukrajini.

     Uz to, zadržat će se trenutna cijena troškova grijanja na toplane, a oko 35.000 građana koji se griju na drva mogu raču- nati na povećanje popusta pri kupnji s pet na 20 posto. Uz to, Hrvatske šume će povećati proizvodnju ogrjevnog drva za još 100.000 kubičnih metara.

     Još uvijek nedovoljno za normalan život Ima još mjera koje se direktno i indirektno odnose na starije gra- đane. Najavljene su tako i potpore pri renovaciji ukupno 10.000 kuća i 300.000 stambenih zgrada, što uključuje energetsku obnovu, protupotresnu i protupožarnu zaštitu te osiguravanje pristupa osobama s invaliditetom, pa će se možda obnoviti i priča o ugradnji liftova u višekatnice. Radit će se i na mjerama za ugrađivanje toplinskih stanica i solarnih ploča. PDV će biti smanjen na pet posto za brikete, sječke, drva za ogrjev.

     Cijeli ovaj paket vrijedi oko 21 milijardu kuna, a velik dio odnosi se i na starije građane. Sve te mjere na snazi bi trebale biti do 1. travnja 2023. godine. Umirovljeničke udru- ge, ali i politički predstavnici mahom pozdravljaju te mjere. Dakako da neće biti riješeni svi problemi, ali će strah od gladi i hladne zime biti ipak smanjen. Prosječna mirovina od 2.875 kuna i dalje nije dovoljna za skromno preživljavanje, a kako više od 60 posto prima manje od tog iznosa, galop siromaštva ovim mjerama neće biti zaustavljen, već samo usporen.

     Koliko je jedinstvena podrška Vla- dinim mjerama, toliko je jedinstve- na i kritika da se njima na dugi rok neće moći riješiti svi umirovljenički problemi. Iz umirovljeničkih udruga poručuju kako se bitka protiv siro- maštva starijih nastavlja.

Jasna A. Petrović

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com
Povezano zagrebačke novosti

Jesmo li se otuđili od drugih?

Malo je potrebno da čovjek postane tužan, depresivan ili izgubi motivaciju. Svi smo različiti pa stoga i na život gledamo različito. Ono što nekoga...

Stanujem u plavom ananasu

GRAD ZA DEMENTNE Starenje stanovništva i sve veći udio starijeg stanovništva u općoj populaciji postali su globalni izazovi. Sigurno jedan od boljih...

NAJVAŽNIJI LJUDSKI ORGAN

Sedam savjeta za bolje zdravlje mozga > Budite u pokretu. Najbolji savjet koji se može dati u cilju održavanja mozga zdravim i mladim je aerobič-na...

Čuvanjem unuka do depresije?

ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU, STARENJU I UMIROVLJENJU U hotelu Westin u Zagrebu 1. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija EU projekta „SHARE...

Slijedite svoje snove!

Odlazak u mirovinu trenutak je kad treba pogledati unatrag i prisjetiti se svakog propuštenog sna za koji smo rekli: "Možda jednog dana kad odem u...

Tko će doživjeti stotu

Prema podacima američke agencije CIA, procijenjeni najduži prosječni životni vijek u trenutku rođenja imaju građani Monaka sa 89,64 godine, slijedi...

U starosti je prirodno biti nagluh?

KAKOFONIJA NAŠA SVAGDAŠNJA Neželjeni ili štetni zvukovi, odnosno buka, je jedno od najprodornijih zagađenja današnjeg svijeta. Prema jednoj...

Tužna starost bez brižnih kćeri

Stiglo je proljeće, oko nas je sve više raznobojnih procvjetalih voćki i poljskog cvijeća. S prvim sunčanim zrakama s dužim danima, dobili smo i...

Zijevaš glasno, podriguješ, kopaš nos...

ŠTETNE NAVIKE Ima tenisača koji isplaze jezik za vrijeme serviranja, ima ljudi koji stalno lamataju sa svojim sakoom i onih čije obrve naglo odskoče...

Vau i mijau za sreću

Odlazak u mirovinu jedan je od najstresnijih događaja u životu svakog čovjeka. Umirovljenjem dobivamo novu ulogu u životu na koju se trebamo...

Nema zdravlja bez svakodnevnog kretanja

Nakon novogodišnjih blagdana obično poraste broj novootkrivenih dijabetičara. Naime, broj oboljelih od šećerne bolesti povećava se u svim krajevima...

Stres kao okidač bolesti

„Tko želi ostati snažan, zdrav, živjeti duže, mora biti umjeren u svemu. Boraviti na svježem zraku, brinuti se o svom tijelu, raditi tjelesne...

Zagrebački domovi bez ljubimaca

LJUBAV NA ČETIRI NOGE Za doživljaj i osjećaj doma vrlo je bitan i prostor doma za starije. U Hrvatskoj stanovnici domova za starije osobe nemaju...

Zvuk koji ubija

BUKA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK Uhvaćeni smo u opasnu mrežu prekomjerne buke. Bez obzira radi li se o glasnom, iznenadnom zvuku ili o stalnom, jakom...

NAZOVI, PIŠI, DOĐI: PRAVNA POMOĆ STIŽE

Sve o novom modelu obiteljskih mirovina Prva od tri radionice u sklopu projekta „Nazovi, piši, dođi: pravna pomoć stiže" koji je financiran od...

Nema siromaške potpore bez bankovnog računa!

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 31. siječnja 2023. je uputilo na...

Tata je u pravu

TEHNOLOGIJA „PAMETNOG" STARENJA Priča sin: "Proveo sam sat vremena u banci s tatom jer je trebao podignuti novac. Nisam mogao a da ne pitam......

Cijene su otišle u nebo

Josip Poljugan, predsjednik Podružnice SUH-a Granešinski Novaki Josipov životni put imao je razne zavoje, koji su ga na kraju u njegovoj 74. godini...

Sastavite svoj godišnji plan

Možete li vjerovati da je prošla još jedna godina i stigla nova? Meni je vrijeme naprosto prole-tjelo... Blagdani su prošli, a s njima i odmak od...

Gladovanje može biti kobno

PRAVI RECEPT ZA MRŠAVLJENJE Neželjeni kilogrami pronađu svoj put kojim će se naslagati na naše tijelo. I onda jednog dana počnemo popuštati remen za...

Borba protiv usamljenosti učlanjenjem u SUH

Biserka Budigam, zamjenica predsjednice SUH-a i voditeljica Psihološkog savjetovališta Uvijek vesela i nasmijana, Biserka svojom pojavom odmah...

Blagdane ne dočekujte sami!

Rijetko je koji mjesec bogat raznim događanjima poput prosinca. Od trenutka kada se počnu kupovati pokloni za najmilije, odlaska na razne poslovne i...

Četkicom za zube izbjegnite smrt!

BOLNIČKA OPASNOST Higijena zubi nije bitna samo zbog oralnog zdravlja, već neredovito pranje ili korištenje nekvalitetnih četkica za zube može imati...

Trebamo li doista dodatne vitamine?

DODACI PREHRANI Iako uzimamo dodatke prehrani, da možemo bez problema konzumirati nezdravu, brzu hranu i ipak biti zdravi. Danas milijuni ljudi...