¸

GDJE JE PRAVOBRANITELJ ZA STARIJE OSOBE?

     Starije osobe, koje u Hrvatskoj čine gotovo 23 posto ukupnog stanovništva, jedna su od najranjivijih dijelova populacije. Upravo zbog brojnosti, ali i činjenice da je čak 33,8 posto starijih od 65 godina u zoni rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, važno je da budu vidljive u društvu, osobito donositeljima odluka, lokalnim zajednicama i dužnosnicima na državnoj razini.

     Treba imati na umu kako ne postoji međunarodni instrument koji bi pružao sveobuhvatan i sistematičan pravni okvir za promicanje i zaštitu starijih osoba, zbog čega je nužno da svaka država poduzme najbolje moguće mjere za unapređenje položaja i kvalitete života starijih osoba. Ima li to Hrvatska? Nema. Jedini nezavisni institut zaštite je Pučki pravobranitelj, dok su posebne pravobranitelje kao izrazito ranjive kategorije dobili jedino žene, djeca i osobe s invaliditetom.

Par poglavlja kao geto

     Umirovljeničke udruge, osobito Sindikat umirovljenika i Matica umirovljenika Hr­vatske, ali i poneka umirovljenička stranka, poput Hrvatske stranke umirovljenika, u više su navrata inzistirali na uvođenju instituta pravobranitelja za starije osobe. Nažalost od toga - ništa. Istina, Ured pučkog pravo­branitelja uredno svake godine zatraži od umirovljeničkih i inih udruga da dostave svoje zamjedbe glede položaja starijih u društvu, a temeljem toga u godišnjem iz­vješću formulira po nekoliko preporuka Hrvatskom saboru u poglavljima"Mirovin- sko osiguranje", "Diskriminacija temeljem dobi" i    "Diskriminacija u području rada i zapošljavanja". I to je to.

     Sve je to, međutim, toliko usputno i daleko od ozbiljnijeg strateškog promišlja­nja potrebnih politika i mjera, da je sada već neosporno kako je potrebno donijeti Zakon o pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe i kreirati institut zaštitnika te velike ranjive skupine stanovništva. Jed­nako tako bi barem na razini svih županija trebalo osnovati obvezna povjerenstva za tu dobnu skupinu, no trenutno ih tek ima­mo npr. u Gradu Varaždinu, Ludbregu te Istarskoj županiji.

Požurivanje kao intervencija

     Svjedoci smo, primjerice, i tragičnih do­gađaja sa smrtnim ishodom starijih osoba koje su smješteni u institucionalnoj skrbi, konkretno obiteljskim domovima, što je nedopustivo i nezamislivo da se događa u 21. stoljeću. Nedostatak nadzora nad institucijama skrbi ne smije biti opravda­nje. Zbog takvih slučajeva jasno je kako prioritet društvenih struktura mora biti hitna izgradnja politika i mjera socijalne skrbi prilagođenih potrebama osobama starije životne dobi, a osobito kategorije umirovljenika koji se opasno bliže udjelu od jedne trećine u ukupnom stanovništvu.

     Naime, dok socijalno ugrožene starije osobe imaju mogućnost ostvarivanje so­cijalne potpore, umirovljenici s najnižim primanjima tek na ponekoj lokalnoj razini ostvaruju dodatna prava, a pri tom su na­jugroženije upravo žene i samci. Umirovljenici i starije osobe zbog svoga nepovoljnog sociogospodarskog položaja lako mogu postati žrtve ugrožavanja i kršenja mnogih prava koja su im zajamčena međunarodnim instrumentima i nacionalnim propisima.

Intervencija Pučkog pravobranitelja najčešće se svodi samo na požurivanje rješavanje zahtjeva ili upit zbog čega za­htjev nije riješen ili čak dobiju savjet da se strpe dok upravni ili koji drugi sud ne riješi njihov predmet, a oni su stariji od 80 godina i nemaju objektivno vremena za čekanje.

Za specijaliziranog pravobranitelja

     Takvo stanje ukazuje na potrebu osni­vanja drugog neovisnog tijela kojem bi se mogle za pomoć obratiti umirovljenici i stariji građani. U mnogim zemljama koje su prihvatile koncepciju specijaliziranih ombudsmana postoje i ombudsmani za umirovljenike i/ili za starije osobe. Tako parlamentarni povjerenik, odnosno om- budsman za umirovljenike postoji u  Velikoj Britaniji, Kanadi, Irskoj, Belgiji. U Poljskoj postoji ombudsman za osiguranja u čijem su djelokrugu uz komercijalna osiguranja i mirovinsko, zdravstveno i invalidsko osi­guranje. U Finskoj djeluju lokalni umirov­ljenički ombudsmani. U mnogim saveznim državama SAD-a postoji ombudsman za starije osobe čija je osnovna zadaća nadzor nad stanjem u domovima umirovljenika i domovima za starije i nemoćne osobe, a koji čak u tim domovima imenuju nekoga od korisnika kao svoga pomoćnika koji pri­kuplja pritužbe korisnika domskih usluga.

     S ciljem više razine zaštite ove velike i socijalno osjetljive skupine građana, sve je izvjesnije kako je potrebno osnivanje pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe i uređivanje ove problematike po­sebnim zakonom.

     Donošenjem ovoga Zakona osnovala bi se specijalizirana ombudsmanska in­stitucija u čijem bi djelokrugu bila zaštita prava starijih osoba i umirovljenika, čime bi se osigurala djelotvornija zaštita prava ove velike i ranjive skupine hrvatskih sta­novnika. Primjerice, davanjem ovlaštenja pravobranitelju za umirovljenike i starije osobe da, u određenim slučajevima, od­nosno kada se to smatra neophodnim za zaštitu prava starijih osoba i umirovljenika, pruža besplatnu pravnu pomoć starijim osobama i umirovljenicima, osiguralo bi se da prava tih osoba ne budu, zbog njihove neupućenosti i financijske nemogućnosti za dobivanje profesionalne pravne pomoći, ugrožena ili povrijeđena. Istovremeno bi se osiguralo da odgovarajući zahtjevi budu pravilno i u zakonskom roku sastavljeni i podneseni nadležnim tijelima, čime bi se u stanovitoj mjeri ubrzao i postupak odlučivanja.

     Zatim, davanjem ovlaštenja pravobra­nitelju za umirovljenike i starije osobe da u svako doba pregleda domove za smještaj umirovljenika i starijih osoba (u javnom ili privatnom vlasništvu), gerijatrijske odje­le bolnica i druge ustanove u kojima su smješteni umirovljenici, starije i nemoćne osobe, osigurala bi se zaštita najnemoćni- je skupine starijih osoba te preventivnim djelovanjem umanjila mogućnost iskori­štavanja ovisnog položaja starijih te zlo­poraba njihovog povjerenja.    Osnivanjem specijalizirane ombudsmanske institucije rasteretio bi se pučki pravobranitelj, što bi moglo doprinijeti i njegovom efikasnijem radu.

Novi svijet za stare

     Pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe podnosio bi Hrvatskom saboru jednom godišnje redovito izvješće o svom radu i o ugrožavanju i povredama prava umirovlje­nika i starijih osoba, kao i posebna izvješća Saboru, Vladi ili pojedinom ministarstvu o ostvarivanju, ugrožavanju ili povredama prava umirovljenika i starijih osoba. Pra­vobranitelj za umirovljenike i starije osobe mogao bi potaknuti donošenje novog ili izmjene i dopune zakona koji uređuju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, te prava umirovljenika i starijih osoba u socijalnoj skrbi i drugim područjima.

     Pravobranitelj za umirovljenike i sta­rije osobe ne bi mogao biti član političke stranke, a stjecao bi i poseban imunitet. Da, umirovljenici u zemlji u kojoj 75 posto svih mirovina se nalazi ispod hrvatske linije siromaštva, u kojoj prosječna mirovina vrijedi samo 35 posto prosječne plaće, trebaju zaštitnika. Sindikat umirovljenika u svojim godišnjim programima uporno ponavlja taj zahtjev. I došao je taj trenutak da to još glasnije zatraži: dajte nam pravobranitelja za umirovljenike i starije osobe! Nikad niste prestari da sanjate novi san i vjerujete kako može biti bolje.

Jasna A. Petrović

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com
Povezano zagrebačke novosti

Jesmo li se otuđili od drugih?

Malo je potrebno da čovjek postane tužan, depresivan ili izgubi motivaciju. Svi smo različiti pa stoga i na život gledamo različito. Ono što nekoga...

Stanujem u plavom ananasu

GRAD ZA DEMENTNE Starenje stanovništva i sve veći udio starijeg stanovništva u općoj populaciji postali su globalni izazovi. Sigurno jedan od boljih...

NAJVAŽNIJI LJUDSKI ORGAN

Sedam savjeta za bolje zdravlje mozga > Budite u pokretu. Najbolji savjet koji se može dati u cilju održavanja mozga zdravim i mladim je aerobič-na...

Čuvanjem unuka do depresije?

ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU, STARENJU I UMIROVLJENJU U hotelu Westin u Zagrebu 1. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija EU projekta „SHARE...

Slijedite svoje snove!

Odlazak u mirovinu trenutak je kad treba pogledati unatrag i prisjetiti se svakog propuštenog sna za koji smo rekli: "Možda jednog dana kad odem u...

Tko će doživjeti stotu

Prema podacima američke agencije CIA, procijenjeni najduži prosječni životni vijek u trenutku rođenja imaju građani Monaka sa 89,64 godine, slijedi...

U starosti je prirodno biti nagluh?

KAKOFONIJA NAŠA SVAGDAŠNJA Neželjeni ili štetni zvukovi, odnosno buka, je jedno od najprodornijih zagađenja današnjeg svijeta. Prema jednoj...

Tužna starost bez brižnih kćeri

Stiglo je proljeće, oko nas je sve više raznobojnih procvjetalih voćki i poljskog cvijeća. S prvim sunčanim zrakama s dužim danima, dobili smo i...

Zijevaš glasno, podriguješ, kopaš nos...

ŠTETNE NAVIKE Ima tenisača koji isplaze jezik za vrijeme serviranja, ima ljudi koji stalno lamataju sa svojim sakoom i onih čije obrve naglo odskoče...

Vau i mijau za sreću

Odlazak u mirovinu jedan je od najstresnijih događaja u životu svakog čovjeka. Umirovljenjem dobivamo novu ulogu u životu na koju se trebamo...

Nema zdravlja bez svakodnevnog kretanja

Nakon novogodišnjih blagdana obično poraste broj novootkrivenih dijabetičara. Naime, broj oboljelih od šećerne bolesti povećava se u svim krajevima...

Stres kao okidač bolesti

„Tko želi ostati snažan, zdrav, živjeti duže, mora biti umjeren u svemu. Boraviti na svježem zraku, brinuti se o svom tijelu, raditi tjelesne...

Zagrebački domovi bez ljubimaca

LJUBAV NA ČETIRI NOGE Za doživljaj i osjećaj doma vrlo je bitan i prostor doma za starije. U Hrvatskoj stanovnici domova za starije osobe nemaju...

Zvuk koji ubija

BUKA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK Uhvaćeni smo u opasnu mrežu prekomjerne buke. Bez obzira radi li se o glasnom, iznenadnom zvuku ili o stalnom, jakom...

NAZOVI, PIŠI, DOĐI: PRAVNA POMOĆ STIŽE

Sve o novom modelu obiteljskih mirovina Prva od tri radionice u sklopu projekta „Nazovi, piši, dođi: pravna pomoć stiže" koji je financiran od...

Nema siromaške potpore bez bankovnog računa!

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 31. siječnja 2023. je uputilo na...

Tata je u pravu

TEHNOLOGIJA „PAMETNOG" STARENJA Priča sin: "Proveo sam sat vremena u banci s tatom jer je trebao podignuti novac. Nisam mogao a da ne pitam......

Cijene su otišle u nebo

Josip Poljugan, predsjednik Podružnice SUH-a Granešinski Novaki Josipov životni put imao je razne zavoje, koji su ga na kraju u njegovoj 74. godini...

Sastavite svoj godišnji plan

Možete li vjerovati da je prošla još jedna godina i stigla nova? Meni je vrijeme naprosto prole-tjelo... Blagdani su prošli, a s njima i odmak od...

Gladovanje može biti kobno

PRAVI RECEPT ZA MRŠAVLJENJE Neželjeni kilogrami pronađu svoj put kojim će se naslagati na naše tijelo. I onda jednog dana počnemo popuštati remen za...

Borba protiv usamljenosti učlanjenjem u SUH

Biserka Budigam, zamjenica predsjednice SUH-a i voditeljica Psihološkog savjetovališta Uvijek vesela i nasmijana, Biserka svojom pojavom odmah...

Blagdane ne dočekujte sami!

Rijetko je koji mjesec bogat raznim događanjima poput prosinca. Od trenutka kada se počnu kupovati pokloni za najmilije, odlaska na razne poslovne i...

Četkicom za zube izbjegnite smrt!

BOLNIČKA OPASNOST Higijena zubi nije bitna samo zbog oralnog zdravlja, već neredovito pranje ili korištenje nekvalitetnih četkica za zube može imati...

Trebamo li doista dodatne vitamine?

DODACI PREHRANI Iako uzimamo dodatke prehrani, da možemo bez problema konzumirati nezdravu, brzu hranu i ipak biti zdravi. Danas milijuni ljudi...